Scroll Top
Dorresteinseweg 16-B, 3817 GC Amersfoort

Tandartskosten aftrekbaar van de belasting

Een lastige kwestie helder uitgelegd
Tandartskosten worden niet volledig vergoed vanuit de basisverzekering en dient u deels mogelijk zelf te betalen. Mogelijk heeft u een aanvullende tandartsverzekering afgesloten. Maar wist u al dat tandartskosten die niet vergoed worden, in sommige gevallen aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting*?

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?
In uw jaarlijkse belastingaangifte is ook een aftrekpost voor specifieke zorgkosten opgenomen. Hieronder vallen ook de volgende kosten voor de tandarts.

Zonder aanvullende verzekering:
Alle tandartskosten welke boven het drempelbedrag uitkomen.

Met aanvullende verzekering:
Tandartskosten die het aanvullend verzekerde bedrag overschrijden en boven het drempelbedrag uitkomen.

Wat is een drempelbedrag?
Het drempelbedrag hangt af van uw inkomen en of u een fiscale partner hebt. Het drempelbedrag wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het drempelbedrag (zie ook onderstaande kolommen).

U heeft niet het hele jaar een fiscale partner

U berekent dan alleen de aftrekbare specifieke zorgkosten waar u zelf recht op hebt.

U heeft wel het hele jaar een fiscale partner

U telt de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Voor de berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomen en dat van uw fiscale partner bij elkaar. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en kiest om het hele jaar fiscale partner te zijn.

Eigen risico en eigen bijdrage
Eigen risico aftrekbaar?

Indien u het eigen risico nog niet heeft opgemaakt en u maakt kosten, is het gedeelte van uw eigen risico niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Eigen bijdrage aftrekbaar?

Wanneer u wel een vergoeding ontvangt van uw zorgverzekering maar een eigen bijdrage van toepassing is, is dit niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

*Let op: Er moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, zie www.belastingdienst.nl