Scroll Top
Dorresteinseweg 16-B, 3817 GC Amersfoort

Academie BIN en Implantologie Amersfoort

Ondersteuning in streven naar kwaliteit

Implantologie Amersfoort is aangesloten bij de Academie Bevordering van Implantologie Nederland (BIN). Deze vereniging heeft als doel de aangesloten klinieken te ondersteunen in hun streven naar kwaliteit. Dit doet zij onder andere door kwaliteitseisen te stellen aan de aangesloten klinieken en de behandelaars. De aangesloten klinieken moeten voldoen aan specifieke eisen ten aanzien van chirurgisch en prothetisch niveau, praktijkorganisatie, hygiëne en nascholing. Zij werken conform dezelfde behandelprotocollen.

Maandelijks komen de leden bijeen om recent gepubliceerde wetenschappelijke artikelen te bespreken naar aanleiding waarvan wordt gediscussieerd.Tevens bespreken de leden gecompliceerde casussen vanuit de Kliniek. Op de kwartaalbijeenkomsten worden er meer specifieke onderwerpen naar thema uitgediept.

De keuze voor een tandarts-implantoloog, die bij BIN is aangesloten, levert de patiënt een aantal belangrijke voordelen op:

• De patiënt is gegarandeerd van een kwalitatief uitstekende behandeling (state of the art).

• Alle praktijken van de aangesloten tandarts-implantologen zijn herkenbaar in handelen en goede bedrijfsvoering.

• Naast de medische inhoud staat op alle aangesloten praktijken een correcte bejegening van de patiënt centraal

Waarom Implantologie Amersfoort?

one stop shop
Voor jong en oud
Kwaliteit
Gratis parkeren